ผลการแข่งขันหมากล้อม กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  41 “อุดรธานีเกมส์” ประเภทบุคคลชาย

กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  41 “อุดรธานีเกมส์” การแข่งขันหมากล้อม ประเภทบุคคลชาย จัดแข่ง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 (คณะศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2563

ผลการแข่งขันประเภทบุคคลชาย

ชนะเลิศ ได้แก่ เขต 1 นนทบุรี เด็กชายปารย์พัศศ์ ศิริมงคล

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เขต 8 จังหวัดภูเก็ต เด็กชายวิญ เกตุนิ่ม

ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา เด็กชายภูริช ลามศรีจันทร์

เขต 10 กรุงเทพมหานคร เด็กชายจรูญศักดิ์ สารพิมพา