ผลการแข่งขันหมากล้อม กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  41 “อุดรธานีเกมส์” ประเภทคู่ชาย

กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  41 “อุดรธานีเกมส์” การแข่งขันหมากล้อม ประเภทคู่ชาย จัดแข่ง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 (คณะศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563

ผลการแข่งขันประเภทคู่ชาย

ชนะเลิศ ได้แก่ เขต 2 จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย  นายศรีภูมิ  สาครตระกูล  และ เด็กชายณัฐดนย์  พราหมณ์พุฒิคุณ

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย นายจักรนิภัทร  พรหมเต็ม และ เด็กชายชัยนันท์  จีระศิริ

ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เขต 1 จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย เด็กชายเอกภพ  พัฒนไพสิฐ และ นายต้นธรรม์  สายคำทอน

เขต 7 จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย  นายณฐภัทร  เหรียญรุ่งโรจน์ และ นายวัสยศ  พูนลาภพาณิชย์