ผลการแข่งขันหมากล้อม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ประเภทบุคคลชาย, บุคคลหญิง และทีมผสม

     กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ชนิดกีฬาหมากล้อม จัดการแข่งขันขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคน่าน หอประชุม … โดยประเภทคู่ชาย คู่หญิง และคู่ผสม แข่งขันระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2561 โดยมีจังหวัดเข้าร่วมกว่า 23 จังหวัด

สรุปผลการแข่งขันประเภทบุคคลชาย, บุคคลหญิง และทีมผสม

 

ผลการแข่งขันหมากล้อมประเภทคู่ชาย

เหรียญทอง  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

เหรียญเงิน  ได้แก่  นนทบุรี

เหรียญทองแดง  ได้แก่ สมุทรปราการ และ นครราชสีมา

 

ผลการแข่งขันหมากล้อมประเภทคู่หญิง

เหรียญทอง  ได้แก่ นครราชสีมา

เหรียญเงิน  ได้แก่  นครปฐม

เหรียญทองแดง  ได้แก่ มหาสารคาม และ ชลบุรี

 

ผลการแข่งขันหมากล้อมประเภททีมผสม

เหรียญทอง  ได้แก่ นครราชสีมา

เหรียญเงิน  ได้แก่  กรุงเทพมหานคร

เหรียญทองแดง  ได้แก่ สุราษฎร์ธานี และ สุรินทร์