ผลการแข่งขันหมากล้อม กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ประเภทคู่ชาย

     กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ชนิดกีฬาหมากล้อม จัดการแข่งขันขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคน่าน หอประชุม … โดยประเภทคู่ชาย คู่หญิง และคู่ผสม แข่งขันระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2561 โดยมีจังหวัดเข้าร่วมกว่า 20 จังหวัด

      

สรุปผลการแข่งขันประเภทคู่ชาย คู่หญิง และคู่ผสม

ผลการแข่งขันหมากล้อมประเภทคู่ชาย

เหรียญทอง  ได้แก่ นครราชสีมา

เหรียญเงิน  ได้แก่  กรุงเทพมหานคร

เหรียญทองแดง  ได้แก่ เชียงใหม่ และ ชลบุรี

 

ผลการแข่งขันหมากล้อมประเภทคู่หญิง

เหรียญทอง  ได้แก่ นครราชสีมา

เหรียญเงิน  ได้แก่  นครปฐม

เหรียญทองแดง  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และ ชลบุรี

 

ผลการแข่งขันหมากล้อมประเภทคู่ผสม

เหรียญทอง  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

เหรียญเงิน  ได้แก่  นนทบุรี

เหรียญทองแดง  ได้แก่ สมุทรสาคร และ นครราชสีมา