ผลการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์การค้า เดอะไบร์ พระราม 2 และ บริษัท ซีพี ออล์ล จำกัด(มหาชน) จัดการแข่งขันหมากล้อมรายการ หมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การค้า เดอะไบร์ พระราม 2

พิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก คุณดิษฐพร ดีวัฒนกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาหมากล้อม และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมหมากล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคุณสรวงมนต์ ฉันทสถาปัตถ์ ผจก.ทั่วไป บริษัท แลมป์ตั้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กล่าวให้โอวาทนักกีฬา ในการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

 

ผลการแข่งขันประเภทต่างๆ

Champion Group (3 ดั้งขึ้นไป) 

ชนะเลิศ ได้แก่ พงศกานต์ ศรอารา

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ สิริเทพ เฉิน

ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ศิวกร เชาวน์เลิศเสรี

ชมเชยอันดับที่ 1 ได้แก่ ติณณ์ โภชนพันธ์

ชมเชยอันดับที่ 2 ได้แก่ อคิรา นุ้ยบุตร

 

Premier Group (1–2 ดั้ง) Group 1

ชนะเลิศ ได้แก่ ณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ สุภณัท อุดมเพทายกุล

ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ

ชมเชยอันดับที่ 1 ได้แก่ สิรวิชญ์ พิพิธรังษี

ชมเชยอันดับที่ 2 ได้แก่ ชิษณุชา​ ทรัพย์​ตัน​ติ​กู​ล

ชมเชยอันดับที่ 3 ได้แก่ อนพัทย์ ปาณฑะผลิน

 

Premier Group (1–2 ดั้ง) Group 2

ชนะเลิศ ได้แก่ พิรอาชว์ สิทธิจัตวัฒน์

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ พัสกร ศรีบุญเจริญ

ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ วัสยศ พูนลาภพาณิชย์

ชมเชยอันดับที่ 1 ได้แก่ ปารมี สุธีรัตน์

ชมเชยอันดับที่ 2 ได้แก่ ต้นธาร สายคำทอน

ชมเชยอันดับที่ 3 ได้แก่ วริศรา วรรณวงศ์วัฒนา

 

High Kyu (1–4 คิว) Group 1

ชนะเลิศ ได้แก่ ภูวิช สหกิจภิญโญ

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ธนดล สุคนธเวศ

ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ กันทร องค์ศิริพร

ชมเชยอันดับที่ 1 ได้แก่ ภูดิส สหกิจภิญโญ

ชมเชยอันดับที่ 2 ได้แก่ คุณัชญ์ ประทีปวรกุล

ชมเชยอันดับที่ 3 ได้แก่ ปารมิตา สุธีรัตน์

ชมเชยอันดับที่ 4 ได้แก่ เตชธร สุขประวิทย์

 

High Kyu (1–4 คิว) Group 2

ชนะเลิศ ได้แก่ ธนพงษ์ พงษ์เพียร

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีปกาญจน์ วงศ์วานศรีสุข

ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ธรรศธรรม เอื้อกูลวราวัตร

ชมเชยอันดับที่ 1 ได้แก่ ฏิยะพัฒน์ พรหมเต็ม

ชมเชยอันดับที่ 2 ได้แก่ ตันติ ตันติจตุรพร

ชมเชยอันดับที่ 3 ได้แก่ กองเงิน เชื่อมทอง

 

Middle Kyu (5–6 คิว) 

ชนะเลิศ ได้แก่ ศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ จิรพงค์ วานิจจะกูล

ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ปัณณวิชญ์ กีรติอนันต์พร

ชมเชยอันดับที่ 1 ได้แก่ ฉัตรเมธี ดิลกลาภ

ชมเชยอันดับที่ 2 ได้แก่ ณัฐภัสสร์ สุยะนันทน์

ชมเชยอันดับที่ 3 ได้แก่ ภัทร์ ศรีไพศาล

 

Low Kyu (7–8 คิว)

ชนะเลิศ ได้แก่ ณัฐภูมิ มุ่งเสรี

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ศรัณย์พร เกียรติกูลขจร

ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ อนันตญา วารินหอมหวล

ชมเชยอันดับที่ 1 ได้แก่ จิรพงศ์ บุญศิริ

ชมเชยอันดับที่ 2 ได้แก่ พลวัฒน์ พุ่มทอง

ชมเชยอันดับที่ 3 ได้แก่ ทองไท ทรัพย์แสนดี