ผลการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 ประเภทบุคคลชาย

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมกันจัดการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 ประเภทบุคคลชาย ณ อาคาร CP Tower ชั้น 11 ห้อง 1111A เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะจากนักหมากล้อมที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้ผู้ที่ลงแข่งขันได้ ต้องมีระดับฝีมือ 4 ดั้ง ขึ้นไป มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 9 คน

image

image

image

ผลการการแข่งขัน

อันดับ 1 นายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 4 ดั้ง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับทุนการศึกษา 12,000 บาท

อันดับ 2 นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 4 ดั้ง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับทุนการศึกษา 10,000 บาท

อันดับ 3 นายศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 4 ดั้ง จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รับทุนการศึกษา 8,000 บาท

 

image

โดยผู้ชนะทั้งสามคนจะได้สิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Asian University Go Tournament 2016 ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2559 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทางสมาคมฯ ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสามคนลงสู้ศึก Asian University Go Tournament 2016 อย่างเต็มที่ครับ

image