ผลการแข่งขันหมากล้อมรายการ “วิชาการ SLC 4.0”

เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดแข่งขันหมากล้อมรายการ “ วิชาการ SLC 4.0 ” การแข่งขันในครั้งนี้ มีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 100 คน

โดยงานแข่งขันนั้นแบ่งเป็น 5 Division คือ
1. High Kyu (1-4 Kyu)
2. Low Kyu (5-8 Kyu)
3. Friendship Game รุ่นมัธยม ทีม 3 คน
4. Friendship Game รุ่นประถม ทีม 3 คน
5. Friendship Game รุ่นประถมวัย ทีม 3 คน

พิธีปิดได้รับเกียรติจาก ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาในครั้งนี้
ผลการแข่งขัน มีดังนี้


ประเภท High Kyu
ชนะเลิศ ด.ช.ณัฐกิตต์ อริยฐานมานนท์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.สิริเดช เลาหเลิศเดชา โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
รองชนะเลิศอันดับ 3 นาย สิรภพ ศิริชัยวัฒนา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.ปัญญา เจนพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

ประเภท Low Kyu
ชนะเลิศ นาย นทีกานต์ แก่นณรงค์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายธราธร เขียวขำ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช. ภูผาภูมิ ชูพงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียลกรุงเทพ
รองชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช. ศักย์ศรณ์ สุวัฒนากุลกิจ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
รองชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช. พสุ สุวรรณดิษฐากุล โรงเรียนเมืองพัทยา 11 ( มัธยมสาธิตพัทยา )

ประเภท Friendship Game มัธยมศึกษา
ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ทีม 2
รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับ 4 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ทีม 2

ประเภท Friendship Game ประถมศึกษา
ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทีม 2
รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ทีม 1

ประเภท Friendship Game ประถมวัย (อนุบาล)
ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทีม 4
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทีม 5
รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทีม 3
รองชนะเลิศอันดับ 4 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทีม 2