ผลการแข่งขันหมากล้อมย่าโมโอเพ่น ครั้งที่15 ประจำปี 2565

เสาร์ที่ 24 ธันวาคม เซ็นทรัลโคราช ร่วมกับ สโมสรกีฬาหมากล้อมจังหวัดนครราชสีมา จัดการแข่งขันหมากล้อมย่าโมโอเพ่นครั้งที่15 ชิงถ้วยเกียรติยศ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และเงินรางวัลรวม 140,000บาท
โดยมีจำนวนนักกีฬาหมากล้อมผู้เข้าร่วมชิงชัยกันทั้งสิ้นจำนวน241คน จากสำนักหมากล้อมต่างๆทั่วประเทศ โดยมาจากเจ้าภาพสโมสรกีฬาหมากล้อมจังหวัดนครราชสีมา Gohouse จำนวน 80 คน และต่างจังหวัดอีก161 คน และการแข่งขันครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดผ่าน Maklom Channel สามารถดูย้อนหลังได้ในคู่ไฮไลท์

โดยการแข่งขันในครั้งนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาย สมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

การแข่งขันเป็น 8 ประเภทดังนี้
1.ประเภทดั้งโอเพ่น
2.ประเภทโลวดั้ง1-2ดั้ง อายุไม่เกิน13ปี
3.ประเภทคิวโอเพ่น
4.ประเภทคิว อายุไม่เกิน12ปี
5.ประเภทคิว อายุไม่เกิน8ปี
6.ประเภทเฟรนด์ชิพ โอเพ่น
7.ประเภทเฟรนด์ชิพ อายุไม่เกิน12ปี
8.ประเภทเฟรนด์ชิพอายุไม่เกิน8ปี

ผลการแข่งขันหมากล้อม “ย่าโมโอเพ่น ครั้งที่ 15”

ประเภท Dan Open
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่นายพงศกานต์ ศรอารา จาก Gohouse
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายอคิรา นุ้ยบุตร จาก Happy Genius
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายพีรสิชฌ์ วรนันท์ศิริ จาก รร.อัสสัมชัญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เด็กชายวิญ เกตุนิ่มจาก สถาบันตัวกลม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ เด็กชายธีรธรรศ ศิริธีรากุลจาก Maklom.life
รางวัล Best 3 Dan ได้แก่ นายปรเมทย์ สุพุง จาก บ้านโกะ by ครูได๋
รางวัล Best 1 Dan ได้แก่ นายธีรภัทร์ สุระประสิทธิ์

รางวัล ประเภท Low Dan รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่เด็กชายศุภวิชญ์ เหล่าศรีนาท จาก บ้านโกะ by ครูได๋
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายจรูญศักดิ์ สารพิมพา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายปภังกร พงษ์เดช จาก IQ-Up
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เด็กชายปัญญ์ ล้วนวิเศษ จาก Go Master
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ เด็กหญิงพิชญ์นารา จันทร์สุวรรณ์ จาก Happy Genius
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ เด็กชายวิชญ์ ลิ้มรัชตามร จาก Gohouse
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 ได้แก่ เด็กชายธีรธร​ สุร​เจริญ​ชัย​กุล​ จาก Go Wise
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 ได้แก่ เด็กหญิงปุณิกา แสงสว่าง จาก Gohouse

รางวัลประเภท Kyu Open ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายณัฏฐพัชร อ่อนจันทร์ จาก GO Trinity Chonburi
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปลอดในเมือง จาก Gohouse
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวปุณยวีร์ งามสิริศักดิ์ จาก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายกีรติ นิภากรสัมพันธ์ จาก Gohouse
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นายชัยนันท์ สิรินิจศรีวงศ์ จาก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ เด็กชายนิปุณ พันธ์ชาญสง่า จาก Gohouse
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 ได้แก่ นายฐิรพรรษ ทองโพธิ์ จาก Gohouse
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 ได้แก่ เด็กชายปรีชาลักษณ์ โชตินอก จาก Gohouse

รางวัลประเภท Kyu รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายกิตติพัทธ์ มาอ่อน จาก รร.กรุงเทพคริสเตียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายเซนณกร โสภาศรีพันธ์ จาก บ้านโกะ by ครูได๋
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงช่อทิพ คำสวาสดิ์ จาก Happy Go
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เด็กชายจิรภาส ภัทโรวาสน์ จาก Trinity Go Chonburi
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ เด็กชายภณณัฏฐ์ โสภิตานนท์รัตน์ จาก IQ-Up
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ เด็กหญิงชญาภา รัชตชัยยศ จาก Gohouse
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 ได้แก่ เด็กชายเตชินท์ ศรีคุ้ม จาก Go Sense
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 ได้แก่ เด็กชายฐนกร เสรีวิริยะกุล จาก IQ-Up

รางวัลประเภท Kyu รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายรวิชญ์ กุศลานุคุณ จาก Gohouse
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงนิลุบล วรรณศิริกุล จาก บ้านโกะ by ครูได๋
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายฌัฐพัชร์ เตชะกิจขจร จาก Gowise
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เด็กชายธนณัช ตันติธนากร จาก บ้านโกะ by ครูได๋
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ เด็กหญิงชลัยรัตน์ สุวรรณวิไลกุล จาก บ้านโกะ by ครูได๋
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ เด็กชายชิรปวิช สารสอน จาก Trinity Go Academy
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 ได้แก่ เด็กชายพชร อัศวชัยพร จาก บ้านโกะ by ครูได๋
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 ได้แก่ เด็กชายพัสทัศน์ สินธพสิริพร จาก Happy Genius

รางวัลประเภท Friendship Open ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสถาพร เจริญพรหมพงศ์ จาก CPF โชคชัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายวรรธนะ อัคนันท์ จาก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายเพลินพบ รัตนธนาวันต์ จาก บ้านโกะ by ครูได๋
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายอัคคภาคย์ พัฒน์ธนกิตติโชค จาก Gohouse
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นายนิติพล ชาพันดุง จาก บ้านโกะ by ครูได๋
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ เด็กชายปุญญภัทร นามเกษม จาก Gohouse
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 ได้แก่ นางสาวชิดชนก ธนชิตโอฬาร จาก Gohouse
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 ได้แก่ เด็กหญิงกานต์ชนิต บุญจันทึก จาก Gohouse

รางวัลประเภท Friendship รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายวุฒิภัทร หล่อทองคำ จาก IQ-UP
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายภูมิสรัญกร ธวัชพงศ์จินดา จาก IQ-UP
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายธนกร บวรนิรมาณ จาก บ้านโกะ IQ-UP
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เด็กชายภูมิภัทร หน่อสุริวงษ์ จาก บ้านโกะ by ครูได๋
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ เด็กหญิงณัฐฐิรา กมลตันติโรจน์ จาก Trinity Go Academy
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ เด็กชายณัชชวิษฐ์ แก้วตระการวงศ์ จาก Bright go
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 ได้แก่ เด็กชายธีรสิทธิ์ สุทธิพัฒนสมบุญ จาก IQ-UP
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 ได้แก่ เด็กชายฐนกร รักไทย จาก IQ-UP

รางวัลประเภท Friendship รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่เด็กหญิงแพรณัฐ โสภาเพิ่ม จาก Gohouse
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายณัฐสรพ จันทรวงศ์ จาก Gohouse
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายธนกฤต ธรรมบุตร จาก Trinity Go Academy
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เด็กชายปริญ โธมัส เสพย์ธรรม จาก GONOMI
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ เด็กชายวชรกร พลรักษา จาก BTS
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ เด็กชายฌานร์ มั่นเจริญ จาก Go Family
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 ได้แก่ เด็กชายชวนันท์ พยุหไพศาล จาก Gohouse
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 ได้แก่ เด็กชายกิตติคุณ แซ่ลิ้ม จาก Trinity Go Academy