ผลการแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 (The 25 Thailand Open Go Tournament)

เสร็จสิ้นอย่างทางการสำหรับการแข่งขันกีฬาหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 25 (The 25 Thailand Open Go Tournament)

 

พิธีปิดได้รับเกียรติจากคุณสุรพล อินทรเทศ กรรมการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวปิดการแข่งขัน มอบรางวัลในรุ่น High Dan

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

High Dan
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Kim Dohyup
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ พีรสิชฌ์ วรนันท์ศิริ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
Best Thai ได้แก่ พงศกานต์ ศรอารา
Best Thai ได้แก่ เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
Best Thai ได้แก่ วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ

 

ได้รับเกียรติจาก คุณรถ ทองพูลดี Manager Customer Experience ตัวแทนศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา มอบรางวัลในรุ่น Low Dan และ One Dan

Low Dan
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จรูญศักดิ์ สารพิมพา
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ภัทรวดี กุศลานุคุณ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ธีระวัฒน์ จารุวรวรรณ
รางวัลชมเชย ได้แก่ ธราวุฒิ ปราณีโชติรส
รางวัลชมเชย ได้แก่ พรเทพ สารคาม
รางวัลชมเชย ได้แก่ ศรีภูมิ สาครตระกูล

 

One Dan
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ พิชญ์นารา จันทร์สุวรรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นภัทร มั่นเจริญ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ชาญธนัฐธ์ สุวิทยพันธุ์
รางวัลชมเชย ได้แก่ กิตติพัทธ์ มาอ่อน
รางวัลชมเชย ได้แก่ วิชญ์ ลิ้มรัชตามร
รางวัลชมเชย ได้แก่ เจริญธรรม มยุรลีลา

ได้รับเกียรติจาก คุณดิษฐพร ดีวัฒนกุล กรรมการบริหารสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย มอบรางวัลในรุ่น High Kyu และ Low Kyu

High Kyu
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จุฬาลักษณ์ ปลอดในเมือง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ภูรินท์ ชาลี
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ พลัฏฐ์ จิววัฒนานนท์
รางวัลชมเชย ได้แก่ อลังการ เนียมคำ
รางวัลชมเชย ได้แก่ ฐนกร เสรีวิริยะกุล
รางวัลชมเชย ได้แก่ เฉลิมพล เชื่อมทอง
รางวัลชมเชย ได้แก่ รฐนนท์ รุ่งแจ้ง

Low Kyu
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภูมิสรัญกร ธวัชพงศ์จินดา
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ วรินทร เมฆเมืองทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ อันโตนิโน นวัต ลา ฟรานคา
รางวัลชมเชย ได้แก่ พรรค์เพ็ชร์​ พานิช
รางวัลชมเชย ได้แก่ นวภัทร ภัทโรวาสน์
รางวัลชมเชย ได้แก่ สุจิรา วาชัยศรี