ผลการแข่งขันหมากล้อมจีนโลกครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 20-25 กันยายน 2559 ได้มีการแข่งขันหมากล้อมจีนโลก ครั้งที่ 18 (18th Yanhuang Cup) ณ เมืองจูโจว มณฑลหูหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 9 ท่าน และ นำทีมโดย อ.สุจิน  โป๋ นักหมากล้อมมืออาชีพ 3 ดั้ง โดยการแข่งขันจะแบ่งทั้งหมด 3 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่ม เหยียนตี้ หวงตี้ และ เหยาตี้ ซึ่งนักกีฬาของเราสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดย สามารถคว้ารางวัลได้ ทั้ง 3 กลุ่ม

18-yan-huang-golf_7025

14492405_10157547764910271_7917622482169606050_n

 

กลุ่มที่ 1 เหยียนตี้ มีนักกีฬาอยู่ในกลุ่ม ทั้งหมด 2 ท่าน

  1. นายธนพล เตียวัฒนานนท์ 4 ดั้ง สามารถ ชนะได้ ทั้งหมด 7 กระดาน คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ไปครอง
  2. นางสาวธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย 3 ดั้ง สามารถเอาชนะได้ 3 กระดาน อยู่ลำดับที่ 19 ของกลุ่ม

18-yan-huang-golf_85181475028869314

147496419070014442625_1249107855111275_1445749488_n1475030486378

 

 

กลุ่มที่ 2 หวงตี้ มีนักกีฬาอยู่ในกลุ่ม ทั้งหมด 4 ท่าน

  1. นายกมล สันติพจนา 5 ดั้ง สามารถชนะได้ ทั้งหมด 6 กระดาน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไปครอง
  2. นายธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ 4 ดั้ง สามารถเอาชนะได้ 4 กระดาน อยู่ลำดับที่ 14
  3. มร.หยาง เผยเซิน 5 ดั้ง สามารถเอาชนะได้ 3 กระดาน อยู่ลำดับที่ 19
  4. นายไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล 3 ดั้ง สามารถเอาชนะได้ 2 กระดาน อยู่ลำดับที่ 26

18-yan-huang-golf_6078img_20160921_144338

1475029590980img_20160921_14384714750288654791474882930260

 

กลุ่มที่ 3 เหยาตี้ มีนักกีฬาอยู่ในกลุ่ม ทั้งหมด 3 ท่าน

  1. นายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 4 ดั้ง สามารถชนะได้ทั้งหมด 5 กระดาน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ไปครอง
  2. นายนัฐพล กิติไพศาลนนท์ 4 ดั้ง สามารถชนะได้ทั้งหมด 2 กระดาน อยู่ลำดับที่ 34
  3. นายวรัญญู รัตนะประเทศ 2 ดั้ง สามารถชนะได้ทั้งหมด 2 กระดาน อยู่ลำดับที่ 38

18-yan-huang-golf_27518-yan-huang-golf_1828

147503036679718-yan-huang-golf_8311

 

ทางสมาคมฯขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนครับ

18-yan-huang-golf_7951474964191979