รายชื่อตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาหมากล้อมตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 จะจัดระหว่างวันที่ 10-25 กันยายน 2022 ณ เมืองหางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

การแข่งขันในรอบสอง ใช้ระบบการแข่งขันแบบพบกันหมด โดยนักกีฬาหมากล้อมชายจาก 10 คน คัดเหลือ 6 คน และ นักกีฬาหมากล้อมหญิง 8 คน คัดเหลือ 4 คน เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 11 – 20 กันยายน 2565 ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

ผลการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาหมากล้อมทีมชาติ รอบสอง

 

ตัวแทนประเทศไทย นักกีฬาชาย ได้แก่

นายวิชญ์ฤทธิ์  คฤหวาณิช

นายวรวัฒน์  ธนพัฒน์โสภณ

นายกฤษฎิ์  แจ่มขจรเกียรติ

นายกมล  สันติพจนา

นายปริวรรต  สำเภาแก้ว

นายพงศกานต์  ศรอารา

 

ตัวแทนประเทศไทย นักกีฬาหญิง ได้แก่

ด.ญ. วรัญญ์ภัสร์  ภรณวลัย

น.ส. ณัฏฐนิช  จันทโรจวงศ์

น.ส. ภิญญาดา  ศรอารา

ด.ญ. วีรินทร์  ตัณพิสุทธิ์