ผลการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย The 12th Nanning Weiqi International Invitational Tournament

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย The 12th Nanning Weiqi International Invitational Tournament จัดขึ้นที่สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

IMG_20160811_094538IMG_20160811_094547 IMG_20160811_094609

ทำการคัดเลือกหาผู้ชนะเป็นตัวแทนประเทศไทย ประเภทชาย 2 คน ประเภทหญิง 1 คน โดยผู้มีสิทธิแข่งขันต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป

มีนักหมากล้อมชายระดับ 4 ดั้งขึ้นไปเข้าคัดตัวทั้งหมด 5 คน

ผู้ชนะได้แก่ นายลภณ จิรโศภิน 5 ดั้ง และ นายกฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ 4 ดั้ง

IMG_20160811_124903 IMG_20160811_094618

ส่วนประเภทหญิง เนื่องจากมีผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติเพียงคนเดียว จึงได้สิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยครั้งนี้ทันที ได้แก่ นางสาวณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 3 ดั้ง

Natthanich

โดยนักกีฬาทั้งสามคน จะเดินทางไปแข่งขันที่เมืองหนานนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคมนี้

โดยการแข่งขันแบ่งเป็นชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว และรางวัลทีมจะดูคะแนนจากอันดับของนักกีฬาทั้งสามคนรวมกัน

ทางสมาคมฯขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทั้งสามคนด้วย และขอให้สร้างชื่อเสียงกลับมาประเทศไทย