ผลการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย The 3rd Silk Road International City Weiqi Invitation Tournament

วันศุกร์ที่ 1 ก.ค. 2559 ณ สมาคมฯ การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย หมากล้อมรายการ The 3rd Silk Road International City Weiqi Invitation Tournament

13579962_1206555886043961_913280233_o

มีนักกึฬาหมากล้อมระดับ 4 ดั้ง เข้าร่วมคัดตัวครั้งนี้ห้าคน โดยคัดเอาสามคนเพื่อเป็นตัวแทนทีมไทยเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ณ เมือง Urumuqi ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1-6 กันยายน 2559 โดยการแข่งขันนี้ มีเงินรางวัลชนะเลิศสูงถึง 60,000 หยวน

13555833_1206555786043971_1539860857_o

13569920_1206555409377342_1547743083_o

ผู้ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยครั้งนี้ ได้แก่

นายกมล สันติพจนา

นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช

นายธนพล เตียวัฒนานนท์

13570368_1206555536043996_1825932031_o
13575494_1206555492710667_1208083227_o13556062_1206555349377348_817871446_o