ผลการแข่งขันคัดตัว The 3rd South East Asia Go Championship 2016

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยได้จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการ The 3rd South East Asia Go Championship 2016 ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคมนี้

IMG_20160805_094350IMG_20160805_094320

การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยครั้งนี้จัดขึ้นที่ สมาคมฯ อาคารสีลมปาร์ควิวชั้น 2 มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งคัดตัวทั้งหมด 10 ทีม รวม 40 คน

แต่ละทีม ประกอบด้วยผู้เล่นตั้งแต่ 3 คิว จนถึง5 ดั้ง แต่จำนวนดั้งและคิวบวกลบรวมกันต้องไม่เกิน 4 ดั้ง

การแข่งขันคัดตัวครั้งนี้ใช้ระบบ Knock Out แบ่งเป็นสองสาย สายละ 5 ทีม โดยใช้การจับฉลาก  โดยจะคัดเลือกเอาทีมที่ชนะเลิศจากแต่ละสายเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ส่วนทีมอันดับที่3-5 มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน แต่ต้องจ่ายค่าสมัครการแข่งขันเพิ่มตามลำดับ

ผลการแข่งขัน ทีมที่ชนะเลิศสองทีม ได้แก่

ทีม 4ยอดกุมาร

บวร ปานกลาง                           3 ดั้ง

รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์                      3 ดั้ง

จักรพรรดิ์ นาวายนต์                    1 คิว

วุฒินันท์ กรอบเพ็ชร์                     1 คิว

ทีม IQ up3

กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ                    1 ดั้ง

วศินภัทร โตมงคล                       1 ดั้ง

ภคพล เตชะวิริยะ                        1 ดั้ง

กันต์ โศภนกิจ                             1 ดั้ง

 

ส่วนทีมอันดับที่ 3 (อันดับที่2ของแต่ละสายมาแข่งรอบตัดสินกัน)ได้แก่

ทีม Math wanna Go Inter

นายกมล สันติพจนา                   5 ดั้ง

นายหฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล            1 ดั้ง

นายภัคธร ขอถาวรวงศ์                 1 ดั้ง

ด.ช. พุทธิโชติ ภรณวลัย              3 คิว

ทีมอันดับ 4 ได้แก่

ทีม IQUP2

ลภน จิรโสภิน                             5 ดั้ง

พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ                 3 ดั้ง

เอกกาวาง อรุณวิภาดา                 1 คิว

คฑาทอง ธรรมโสภนสกุล            3 คิว

ทีมอันดับ 5 ได้แก่

ทีม IQ-UP 1

ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล                     3 ดั้ง

สิริเทพ เฉิน                               2 ดั้ง

ปัญญกร เหมรัตนากร                  2 ดั้ง

พันะกร ธัมพิพิธ                          3 คิว

IMG_20160805_123441IMG_20160805_143630

IMG_20160805_143610IMG_20160805_143712