ผลการแข่งขันคัดตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน “THE SHIN AN WORLD BADUK MASTERS” KOREA

คัดตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน “THE SHIN AN WORLD BADUK MASTERS” KOREA เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

รัชชยุต  ภูวัชร์เตชากร 4 ดั้ง ได้เป็น ตัวแทนประเทศไทย

ผลการแข่งขัน 3 รอบ