ผลการแข่งขันคัดตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขันหมากล้อมในรายการ “ถ้วยไห่หลิงเต่าเปย” ครั้งที่1

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง VIP GO (ชั้น 1 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย) ทางสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยได้จัดการแข่งขันคัดตัวเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันหมากล้อมในรายการ “ถ้วยไห่หลิงเต่าเปย” ครั้งที่1 ที่ Yangjiang Haiyun Days Hotel , Guangzhou , China    ระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2558

12270407_557652284386714_1303389477_n 12273013_557652054386737_2132967612_n

โดยใช้วิธีแข่งขันแบบแพ้คัดออก (Knock Out) คัดเลือกผู้ชนะ 2 คน เป็นตัวแทนประเทศไทย

โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมคัดตัว 6 คนดังนี้

1. นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 5 ดั้ง

2. นายธนพล เตียวัฒนานนท์ 4 ดั้ง

3. นายปริวรรต สำเภาแก้ว 5 ดั้ง

4. นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 4 ดั้ง

5. นายกมล สันติพจนา 5 ดั้ง

6. นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 5 ดั้ง

12270459_557651827720093_1479779125_n 12270206_557651834386759_1184903024_n

โดยผู้ที่ได้เป็นนักกีฬาหมากล้อมตัวแทนประเทศไทย ได้แก่

Untitled Untitled1

นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 5 ดั้ง

นายกมล สันติพจนา 5 ดั้ง

ทางสมาคมฯขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทั้งสองท่านที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย และขอเป็นกำลังใจให้ทำผลงานได้ดีในครั้งนี้