ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภททีมหญิง

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ประเภททีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ณ ม. ราชภัฏกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2566

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม ประเภททีมหญิง

เหรียญทอง  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย เด็กหญิงวรัญญ์ภัสร์  ภรณวลัย, นางสาววีรินทร์  ตัณพิสุทธิ์ และ นางสาวณัฐชานันท์  อนุการสกุลชูลาภ

เหรียญเงิน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย นางสาวภิญญาดา  ศรอารา, นางสาววณิชชา  พิทักวาณิชย์ และ นางสาวพิชชาภา  นิ่งกลาง

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์
ประกอบด้วย นางสาวษาวารี  พันธเสน และ นางสาวอรุณกร  ประทุมวัน

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดลำปาง
ประกอบด้วย นางสาวชนิกานต์  ไชยโส, นางสาวภัทริยาภรย์  ชุ่มเบี้ย และ นางศุภกาญจน์  แสนปินตา