ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลชาย

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลชาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ณ ม. ราชภัฏกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2566

ผลการแข่งขัน

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม ประเภทบุคคลชาย

เหรียญทอง  ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย   นายพงศกานต์  ศรอารา

เหรียญเงิน ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี
ประกอบด้วย   นายวิชญ์ฤทธิ์  คฤหวาณิช

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต
ประกอบด้วย   นายธีระ  รุ่งเรืองทวีพงศ์

เหรียญทองแดง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย   นายธีรธรรศ  ศิริธีรากุล