ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ณ ม. ราชภัฏกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2566

ผลการแข่งขัน

 

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง

เหรียญทอง  ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย   นางสาวภิญญาดา  ศรอารา

เหรียญเงิน ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์
ประกอบด้วย   นางสาวษาวารี  พันธเสน

เหรียญทองแดง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย   เด็กหญิงวรัญญ์ภัสร์  ภรณวลัย

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี
ประกอบด้วย   นางสาวบงกชธร  ปูเชียงแดง