ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภททีมผสม

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ประเภททีมผสม ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ณ ม. ราชภัฏกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2566

 

ผลการแข่งขันรอบคัดเลือก

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม ประเภททีมผสม

เหรียญทอง  ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี
ประกอบด้วย   นางสาวศศพร  จอมหงษ์, วรวัฒน์  ธนพัฒน์โสภณ และนายกมล  สันติพจนา

เหรียญเงิน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย   เด็กหญิงภัทรวดี  กุศลานุคุณ, นายไพศาล  ธัญธาดาลักษณ์ และนายพัฒนะ  แฉ่งสูงเนิน

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์
ประกอบด้วย   นางสาวอรุณกร  ประทุมวัน, นายศิริชัย  เอมใจ และนายพีรสิชฌ์  วรนันท์ศิริ

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
ประกอบด้วย   นางสาวชลธิชา  มูลอ้อม, นายชิษณุพงษ์  แจ้งมาก และนายรุ่งศักดิ์  โรจนาภรณ์