ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ผสม

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ผสม ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ณ ม. ราชภัฏกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2566

ผลการแข่งขันรอบคัดเลือก

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม ประเภทคู่ผสม

เหรียญทอง  ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย   น.ส. ภิญญาดา  ศรอารา และ นายพงศกานต์  ศรอารา

เหรียญเงิน ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
ประกอบด้วย   น.ส. จิราภา  เกียรติกูลขจร และ นายชิษณุพงศ์  แจ้งมา

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดสงขลา
ประกอบด้วย   น.ส.ริบะคา  วงศ์ชูแก้ว และ นายทบไชยทง  ไชยสุนทร

เหรียญทองแดง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย   น.ส. กานต์นภัส  ทับสาย และ นายเกรทบดินทร์  บูรณรัชดา