ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ชาย

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ชาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์ณ ม. ราชภัฏกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2566

ผลการแข่งขันรอบคัดเลือก

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม ประเภทคู่ชาย

เหรียญทอง  ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี

ประกอบด้วย    นายวรวัฒน์  ธนพัฒน์โสภณ และ นายวิชญ์ฤทธิ์  คฤหวาณิช

เหรียญเงิน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย    นายชิษณุพงษ์  ทรัพย์ตันติกูล และ นายปารมี  สุธีรัตน์

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์

ประกอบด้วย    นายชยพล  พันธเสน และ นายพีรสิชฌ์  วรนันท์ศิริ

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต

ประกอบด้วย    นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ และ นายโอฬาร โรจนะบุรานนท์