ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภททีมชาย

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ประเภททีมชาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2565

 

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม ประเภททีมชาย

เหรียญทอง  ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย

กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ

ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์

โอฬาร โรจนะบุรานนท์

เหรียญเงิน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย

พงศกานต์ ศรอารา

สิทธิชัย ยอดชลูด

ไพศาล สัญธาดาลักษณ์

เหรียญทองแดง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล

นฤชิต สิงห์ปี

ศิวกร เชาวน์เลิศเสรี

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย

เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ

ธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล

ณัฐภูมิ รัตนบุญโชติ