ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภททีมผสม

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ประเภททีมผสม ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2565

   

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม ประเภททีมผสม

เหรียญทอง  ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย

ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล

วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ

อรุณกร ประทุมวัน

เหรียญเงิน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย

ดนัย สุวัชรา

พัฒนะ แฉ่งสูงเนิน

วณิชชา พิทักษ์วาณิชย์

เหรียญทองแดง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา

ณ วิภู รัตนนิตย์

ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย

กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ

ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์

อนงค์ เชิดชูชัยไพบูลย์