ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2565

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง

เหรียญทอง  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ด.ญ. วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย

เหรียญเงิน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา น.ส. ภิญญาดา ศรอารา

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี น.ส. วริศรา วรรณวงศ์วัฒนา

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น.ส. ชนาพร ส่งสถาพร