ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลชาย

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลชาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2565

   

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม ประเภทบุคคลชาย

เหรียญทอง  ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา นายพงศกานต์ ศรอารา

เหรียญเงิน ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี ด.ช. อคิรา นุ้ยบุตร

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต นายโอฬาร โรจนะบุรานนท์

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ