ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ชาย

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ได้แก่ คู่ชาย, คู่หญิงและ คู่ผสม

 

  

 

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมประเภทคู่ชาย

เหรียญทอง  ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม

ประกอบด้วย      นายฤทธิ เบญจฤทธิ์ และนายลภณ จิรโศภิน

เหรียญเงิน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา

ประกอบด้วย      นายดนัย สุวัชรา และเด็กชายพงศกานต์ ศรอารา

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต

ประกอบด้วย      นายกฤษฎิ์ และนายโอฬาร โรจนะบุรานนท์

เหรียญทองแดง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย      ด.ช. ชัยนันท์  จีระศิริ และ นายพชร  เทศวัง