ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” หมากล้อม ประเภทบุคคลชาย

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2561 โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ได้แก่ บุคคลชาย, บุคคลหญิง และ ทีมผสม 

      

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมประเภทบุคคลชาย       

เหรียญทอง  ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต

ประกอบด้วย     นายธีระ  รุ่งเรืองทวีพงศ์

เหรียญเงิน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม

ประกอบด้วย นายธนพล เตียวัฒนานนท์

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร

ประกอบด้วย นายวรท ตัณพิสุทธิ์