ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” หมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2561 โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ได้แก่ บุคคลชาย, บุคคลหญิง และ ทีมผสม 

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมประเภทบุคคลหญิง

เหรียญทอง  ได้แก่ นครรราชสีมา

ประกอบด้วย     ด.ญ. ภิญญาดา  ศรอารา

เหรียญเงิน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย นางสาวณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดสงขลา

ประกอบด้วย นางสาวริบะคา  วงศ์ชูแก้ว

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม

ประกอบด้วย นางสาวจุฑาเมตต์  จารุรัชตพันธ์