ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 19 (V-GO XIX)

การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 19 (V-GO XIX) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 112 คน จาก 11 อาชีวศึกษาจังหวัด

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 19 ได้รับเกียรติจากท่านวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ รองประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขัน และได้รับเกียรติจากท่าน ณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานมอบถ้วยรางวัล และกล่าวปิดการแข่งขัน

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 19 (V-GO XIX)

ประเภทบุคคลชาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายคุณัชญ์ ประทีปวรกุล อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายสุทธิ​พงศ์​ บุญ​เรือง​ขาว อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง​
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายศิวพงษ์ เจริญศิริ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

ประเภทบุคคลหญิง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวเมธาวี​ แกล้วทนงค์ ​อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง​
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวรัชนีกร ศรียันต์ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวอลิสา บุญคงทน อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภทคู่ชาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ประกอบด้วย      นายทินภัทร รอดทัดทาน และ นายวาทิน เชียววังดอน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม
ประกอบด้วย      นายพีรณัฐ นาคสวาสดิ์ และ นายเธียรธาดา ปานชู
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ประกอบด้วย      นายทินภัทร รัตนพันธ์ และ นายณัฐชนน รัตนพันธ์

ประเภทคู่หญิง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ประกอบด้วย      นางสาวอัจริยา สนธิเดชกุล และ นางสาวธารารัตน์ พรมประดิษฐ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
ประกอบด้วย      นางสาวกัลยรัตน์ สิงห์แก้ว และ นางสาวจินตนา อ้อยบำรุง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
ประกอบด้วย      นางสาวจิตรา บัวพูล และ นางสาวบรรพตรี แวงเลิศ

ประเภทคู่ผสม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ประกอบด้วย      นางสาวฐิติพร จากโคกสูง และ นายณัฐนนท์ กุศลพันธ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
ประกอบด้วย      นางสาวแพรทอง สิงห์อ้าย และ นายกิตติพันธ์ ลุงจา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ประกอบด้วย      นางสาวชวิศา ผาตากแดด และ นายภูมิวัฒน์ สุขขี

ประเภททีมชาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง​
ประกอบด้วย    นายสุรเดช​ ไชยพงศ์​, นายนนทพัทธ์​ หนูมาก และ นายนราฤทธิ์​ บุญ​ยะกุล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
ประกอบด้วย    นายธนภัทร จะมี, นายธนกาญจน์ สัจธรรม และ นายภาคิน เอกชัย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ประกอบด้วย    นายภาณุวัฒน์ ช่างศรี, นายเอกวัฒน์ เตจ๊ะ และ นายเอกวัฒ สถานพงษ์

ประเภททีมหญิง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
ประกอบด้วย    นางสาวทักษพร หาญรับ, นางสาวสิริภัทร ภัทรประสงค์ และ นางสาวอรนภา งามจิต
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
ประกอบด้วย    นางสาวลลิตา สมเป็ง, นางสาวธารน้ำ บะสิทธิ์ และ นางสาวธัญญเรศ ศรีวิชัย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ประกอบด้วย    นางสาวนันท์นภัส  ผิวงาม, นางสาวสไบแพร วรบุตร และ นางสาวญาณิภา  แจ่มจันทร์

ประเภททีมผสม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ประกอบด้วย    นายนพดล บุญเพ็ง, นายวนันต์ชัย บางประทุม และ นางสาวณัฐพร สิงห์อ่อน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน
ประกอบด้วย    นายสิริพงศ์ ฝายนันชัย, นายศุภวัฒน์ สีมาเหล็ก และ นางสาวรสริน สายคำกอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง​
ประกอบด้วย    นายธำรงค์​ศักดิ์​ ชูแสง, นายสุรสิทธิ์​ คงสง และ นางสาวยมลภัทร​ หมั่นภักดี​

ประเภทครู อาจารย์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายปริวัฒน์ ชะลารัตน์จาก อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายชลิต กันทาสุวรรณ์จาก อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายพุฒิพนธ์ ศรีจันทร์ธนัตจาก อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม

รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น
อาจารย์ตะวันรุ่ง  รัตนอุไร  ผลงานรางวัลชนะเลิศ   ประเภท คู่หญิง  คู่ผสม  ทีมผสม