ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม “ Si Racha GO Friendship 2022

ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดชลบุรี และทางศูนย์การค้า เซ็นทรัล ศรีราชา ได้ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม “ Si Racha GO Friendship 2022“ ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ศรีราชา ได้ดำเนินงานลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีและสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย  

 

ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม “ Si Racha GO Friendship 2022 ดั้งนี้

ประเภท Low Dan

รางวัลชนะเลิศ                        ธีรธรรศ ศิริธีรากุล – BTS
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    วิญ เกตุนิ่ม – ตัวกลม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    ณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ – Go Wise

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3   วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ – Go Family

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4   กัมปนาท สุนทรธรรม – Go Squared

 

ประเภท One Dan – A
รางวัลชนะเลิศ                      จรูญศักดิ์ สารพิมพา – Go Sense
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ชนาธิป​ มิ่งสุวรรณ – Go Family
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ธนดล สุคนธเวศ – Go Wise
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3   ภัทร์ ศรีไพศาล – ตัวกลม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4   นภัทร มั่นเจริญ – Happy Genius

 

ประเภท One Dan – B
รางวัลชนะเลิศ                        ศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์ – Go Wise
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    ศุภวิชญ์ เหล่าศรีนาท – บ้านโกะ by ครูได๋
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ภูวิช สหกิจภิญโญ – Bright Future Academy
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3   ปวรปรัชญ์ ไพสิฐมณีวงศ์ – Go Master
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4   กิตติคม ไกรอมร – Go Family

 

ประเภท Standard A
รางวัลชนะเลิศ                       ปัญญ์ ล้วนวิเศษ – Go Master
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    เจริญธรรม มยุรลีลา – BGS GO
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์ – ชลบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3   กัญญาพัชร มีนวล – GO​ Family
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4   สรยุทธ รอบรู้ – Trinity Go

 

ประเภท Standard B
รางวัลชนะเลิศ                       โกเมท หลวงโปธา – เชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    ณัฐกฤช สุริยศรีวรรณ – Bright Future Academy
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    ธีรธร​ สุร​เจริญ​ชัย​กุล – Go wise
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3    สิริลภัส เหล่าศรีนาท – บ้านโกะ by ครูได๋
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4   สรวิชญ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์ – Happy GO

 

ประเภท Standard C
รางวัลชนะเลิศ                       ธีรุตม์ วิสุทธิ์เสรีวงศ์ – Trinity Go
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    ปัณณทัต วงศ์บางโพ – Trinity Go
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ธัญพร สุคนธเวศ – ครูนัท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3   อนัตตา สว่างวัฒน์ – Trinity Go
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4   ภูมิพัฒน์ เกษมพงศ์ปกรณ์ – Trinity Go

 

ประเภท Standard D
รางวัลชนะเลิศ                       วายุภัค ชูชัยศรี – Trinity Go
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    ธนบดี ทวีปวรากุล – GO Wise
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ณปภัช ฐิติบุญธนาธร – Happy GO
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ช่อทิพ คำสวาสดิ์ – Happy GO
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4   ปุณณพัฒน์​ วชิรเรืองเวทย์​ – Happy GO

 

ประเภท Standard E1
รางวัลชนะเลิศ                         เตภพ แก้วสนิท – Happy GO
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     จอมเดช ศรีเลขะรัตน์ – GO Family
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    วฤช กิตติการอำพล – Happy GO
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3    วชิรวินทร์ เชาว์ธนา – Trinity Go
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4    อนุศิษฏ์ กาญจนคลอด – Trinity Go

 

ประเภท Standard E2
รางวัลชนะเลิศ                        กิตติพัทธ์ มาอ่อน – กรุงเทพคริสเตียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    วสุ  สารพิมพา – GO Sense
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ศิรา มารมย์ – Trinity Go
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3    ภิญโญ ทิพยมนตรี – Trinity Go
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4   ณดา กิตติกุลนารา – Happy GO

 

ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 12 ปี – A
รางวัลชนะเลิศ                         ชลัยรัตน์ สุวรรณวิไลกุล – บ้านโกะ by ครูได๋
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     วรกร เอมระดี – Trinity Go
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    ณัชชวิษฐ์ แก้วตระการวงศ์ – Bright Future Academy
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3    ฉันทศักดิ์ ฉันท์รักการค้า – Go SRC
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4   ศุภกร​ พรหมทวีพูน – Thinkkub Academy

 

ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 12 ปี – B
รางวัลชนะเลิศ                       ตฤณวรรธน์ เสรีธรรมศักดิ์ – บูรพาพัฒนศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ฉันทพัฒน์ ฉันท์รักการค้า – Go SRC
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ธนพนธ์ ทรัพย์เย็น – บ้านโกะ by ครูได๋
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3   องศา รักวณิชย์ – Happy GO
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4   พิชชาอร​ สุร​เจริญ​ชัย​กุล – กรุงเทพ

 

ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 18 ปี
รางวัลชนะเลิศ                       บรรเจิดลักษณ์ เวทะนา – Pattaya 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   พีรณัฐ ขวัญวิไล – Pattaya 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ณัฐวุธ สงวนผลไพโรจน์ – Trinity Go
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3   ธวัชชัย สิงหะ – Pattaya 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4   ลักขณา เพ็งธรรม – Pattaya 1