ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนการตัดสินโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ประกอบด้วย ติณณ์ โภชนพันธ์

พัทธดนย์ จิตติไพบูลย์

กฤษฏิ์ เกศวา

รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประกอบด้วย ชยังกร จรรโลงศิริชัย

ธนบดี ศิริชัยเกษม

พรรณวัชร สุวณิชสกุล

อันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ประกอบด้วย ชัยนันท์ จีระศิริ

ภาสวิชญ์ โชคประดับ

สุภณัท อุดมเพทายกุล

 

ประเภทคู่ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ประกอบด้วย ชนาธิป สาทสุทธิ

ภาคย์ คณิตวรานันท์

รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประกอบด้วย ภาเมธ จรรโลงศิริชัย

สรธณ ศิลาคุ้ม

อันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์

ประกอบด้วย รัตนพล งามขำ

อดุลย์วิทย์ ตั้งเพชรเดโช

ประเภทบุคคลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

ชนะเลิศ ได้แก่ ศิวกร เชาวน์เลิศเสรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

รองชนะเลิศ ได้แก่ วรท ตัณพิสุทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

อันดับ 3 ได้แก่ ธัชนนท์ ยโลดม โรงเรียนเซนต์แอนดรุว์สนานาชาติ

 

ประเภทบุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

ชนะเลิศ ได้แก่ วริศรา วรรณวงศ์วัฒนา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

รองชนะเลิศ ได้แก่ พิชชาภา นิ่งกลาง โรงเรียนสุรนารีวิทยา

อันดับ 3 ได้แก่ วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

ถ้วยชนะเลิศคะแนนรวม ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ถ้วยชนะเลิศคะแนนรวม ทีมชาย รุนอายุไม่เกิน 14 ปี ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย