ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนการตัดสินโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นการแข่งขันหมากล้อมในระดับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี โดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นการแข่งขันของเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี มีการแข่งขันทั้งหมด 8 ประเภท ได้แก่ บุคคลชาย, บุคคลหญิง, ทีมชาย, ทีมหญิง, ทีมผสม, คู่ชาย, คู่หญิง และคู่ผสม

ผลการแข่งขัน

ประเภทบุคคลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
ชนะเลิศ ได้แก่ พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม โรงเรียนโยธินบูรณะ
รองชนะเลิศ ได้แก่ เมธาสิทธิ์ บัณฑิตวราพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
อันดับ 3 ได้แก่ เตชินท์ ฉันทจิตปรีชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปทุมวัน

 

ประเภทบุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
ชนะเลิศ ได้แก่ ณนน อุทัยสาง โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา
รองชนะเลิศ ได้แก่ ธวัลรัตน์ อนุการสกุลชูลาภ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
อันดับ 3 ได้แก่ ศศิกานต์ ทัศนแสงสูรย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปทุมวัน

 

ประเภทคู่ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเสิงสาง ทีม 2
ประกอบด้วย ศิวัฒน์ รัตนพันธ์และ ชินวุฒิ ยุระชัย
รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าข้าม
ประกอบด้วย ภูวนันท์ กระบวนรัตน์และ พีรพัฒน์ คำหวาน
อันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนเสิงสาง ทีม 1
ประกอบด้วย จารุศร ถาบุญศรีและ กานต์กวินทร์ เดชะยา

 

ประเภทคู่หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าข้าม
ประกอบด้วย ยีโมอู ไลและ เบตี
รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ประกอบด้วย ภคมน นฤชัยกุศลและ อภิสรา จ๊อยซ์ ฮาร์ท
อันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
ประกอบด้วย สุรีย์ แผ้วพลสงและ ปรียาเนตร น้อยป้อม

 

ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าข้าม
ประกอบด้วย วนัชพร เอนกบุญญาภิรมย์และ จิระนัน คะชานันท์
รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ประกอบด้วย ณัฐณิชา รักแดงและ สรธร เกียวสัมพันธ์
อันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนวัดราชโอรส
ประกอบด้วย อัญชิสา เจนวิทยาการกุลและ เพชรไพลิน ยะหัตตะ

 

ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ประกอบด้วย ปัญญา เจนพิทักษ์, อัครพล บุญกล่ำและ เผยเจีย เจิ้ง
รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
ประกอบด้วย พฤฒิพงศ์ ศรีวิไลเวช, กฤตพล มหาประคุณชัยและ สิรวิชญ์ ลิมปวธัญญู
อันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์
ประกอบด้วย พิภู สิโรรส, เอื้ออังกูร ยอดมงคลและ ธนัชชา สมน้อย

 

ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ประกอบด้วย ผไทมาศ บุญน้อม, พิมพ์ชนก บุญรวมและ ปุญญ์ปภา เหมบุตร
รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดราชโอรส
ประกอบด้วย ภัทราพร ผู้มีสัตย์, รัตนาภรณ์ เพชรทองและ รัชยากร พูลชูหิรัญ
อันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร (ประถม)
ประกอบด้วย ปุณณภา ทองน่วม, อารยา ต้นโหและ สาธิดา อินทร์สวา

 

ประเภททีมผสม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ประกอบด้วย รัฐภูมิ วนาโรจน์, ธนัตถา โพธิคารและ พัฒนินท์ รุ่งเรืองเกษมสุข
รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
ประกอบด้วย อภิสิทธิ์ สุรยุทธพงษ์, วิญญ์ชลีย์ แจ้งประจักษ์และ ปรียาดา แถวจันทึก
อันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าข้าม
ประกอบด้วย อาพัชร์สรา จุ่นวาที, คเณศนิมิต จิ้นมณีและ ปุณยวีย์ แซ่ลิ้ม

 

ถ้วยชนะเลิศคะแนนรวม ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ได้แก่ โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา

 


ถ้วยชนะเลิศคะแนนรวม ทีมชาย รุนอายุไม่เกิน 16 ปี ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ