ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  (เดอะซันเกมส์ 2020) ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลชาย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าเหรียญทอง จากประเภทบุคคลชาย

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  ( เดอะซันเกมส์ ) เมื่อวันที่ 15-18 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต มีมหาลัยเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 30 สถาบัน และมีนักกีฬาร่วมการแข่งขันกว่า 120 คน 

ภาพรวมการแข่งขันหมากล้อม ประเภทบุคคลชาย การแข่งขันประเภทนี้ค่อนข้างสูสี เนื่องจากมีนักกีฬาระดับสูง (4 Danขึ้นไป) เข้าร่วมการแข่งขันหลายมหาวิทยาลัย และสุดท้าย วิชญ์ฤทธิ์ 6 ดั้งเพชร สามารถล้างแค้น ธีระ 5 ดั้งเพชร ได้สำเร็จ คว้าเหรียญทองให้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผลการแข่งขันประเภทบุคคลชาย

เหรียญทอง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช

หรียญเงิน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้แก่ นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์

เหรียญทองแดง : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้แก่ นายตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ นายประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล