ผลการแข่งขันกีฬาช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 33 กีฬาหมากล้อม

ผลการแข่งขันกีฬาช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 33 ชนิดกีฬาหมากล้อม

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์

นักกีฬายอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา 2565
นักกีฬาดีเด่นชาย เด็กชายวิศรุต แสงงาม เคหะชุมชนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพตะวันออก
นักกีฬาดีเด่นหญิง นางสาวพัชรมัย วิชัยดิษฐ์ มัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กรุงเทพเหนือ

รุ่น อายุไม่เกิน 10 ปี ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ ศาลเจ้า (ห้าวนุกุลวิทยา) เขตบางขุนเทียน กรุงธนใต้
รองชนะเลิศอันดับ 1 วัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุงผล) เขตตลิ่งชัน กรุงธนเหนือ
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ เขตหนองจอก กรุงเทพตะวันออก

รุ่น อายุไม่เกิน 10 ปี ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ วัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุงผล) เขตตลิ่งชั่น กรุงธนเหนือ
รองชนะเลิศอันดับ 1 วัดม่วง เขตบางแค กรุงธนใต้
รองชนะเลิศอันดับ 2 ศาลเจ้า (หาวนุกุลวิทยา) เขตบางขุนเทียน กรุงธนใต้

รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ บางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์) เขตพระขโนง กรุงเทพใต้1
รองชนะเลิศอันดับ 1 เคหะชุมชนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพตะวันออก
รองชนะเลิศอันดับ 2 วิชูทิศ เขตดินแดง กรุงเทพกลาง

รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ สุเหร่าหะยีมีนา เขตหนองจอก กรุงเทพตะวันออก 1
รองชนะเลิศอันดับ 1 บางจาก(นาคเผื่อนอุปถัมภ์) เขตพระโขนง กรุงเทพใต้ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 ตั้งพิรุฬห์ธรรม/วัดปุรณ เขตทวีวัฒนา กรุงธนเหนือ 2

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ รร.มัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กรุงเทพเหนือ
รองชนะเลิศอันดับ 1 รร.วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เขตดุสิต กรุงเทพกลาง
รองชนะเลิศอันดับ 2 รร.สามเสนนอก เขตดินแดง กรุงเทพกลาง

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ รร.มัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กรุงเทพเหนือ
รองชนะเลิศอันดับ 1 รร.วัดไผ่ตัน เขตพญาไท กรุงเทพกลาง
รองชนะเลิศอันดับ 2 รร.วัดปากบึง เขตลาดกระบัง กรุงเทพตะวันออก

รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ รร.มัธยมประชานิเวศน์ (เขตจตุจักร) กรุงเทพเหนือ
รองชนะเลิศอันดับ 1 รร.สามเสนนอก (เขตดินแดง) กรุงเทพกลาง
รองชนะเลิศอันดับ 2 รร.วัดนิมมานรดี (เขตภาษีเจริญ) กรุงธนใต้

รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ รร.สังฆประชานุสสรณ์ (เขตหนองจอก) กรุงเทพตะวันออก
รองชนะเลิศอันดับ 1 รร.วัดปากบึง (เขตลาดกระบัง) กรุงเทพตะวันออก
รองชนะเลิศอันดับ 2 รร.ประชาราษฎ์บำเพ็ญ (เขตห้วยขวาง) กรุงเทพกลาง

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทบุคคลชาย
ชนะเลิศ ด.ช. อภิภู พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กรุงเทพเหนือ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. ณัฐวุฒิ หมื่นสุข โรงเรียนผ่องพลอยอนุส เขตบางนา กรุงเทพใต้
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช. ธราดล เจนใจ โรงเรียนสังฆประชานุส เขตหนองจอก กรุงเทพตะวันออก

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทบุคคลหญิง
ชนะเลิศ ด.ญ. วิลาสินี นกอยู่ โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์ เขตหนองจอก กรุงเทพตะวันออก
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. ปิยธิดา ธูปเทียนรัตน์ โรงเรียนประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กรุงเทพเหนือ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. สิปาง รอดเหลือ โรงเรียนวัดดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพเหนือ

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทบุคคลชาย
ชนะเลิศ ด.ช. วิศรุต แสงงาม โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพตะวันออก
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. อัศวิน มีนาม โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์) เขตพระโขนง กรุงเทพใต้
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช. รังสิมันต์ จำปาทิว โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์ เขตหนองจอก กรุงเทพตะวันออก

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทบุคคลหญิง
ชนะเลิศ ด.ญ. ทิพรดา คงสาธิพันธุ์ โรงเรียนศาลเจ้า เขตบางขุนเทียน กรุงธนใต้
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. สุชานันท์ ชูดวง โรงเรียนวัดดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพเหนือ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. ณัฐณิชา ภิรี โรงเรียนประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กรุงเทพเหนือ

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทบุคคลชาย
ชนะเลิศ ด.ช. มกรา ต่างกระโทก โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง เขตห้วยขวาง กรุงเทพกลาง
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. พงศกร ทีมายุทธสกุล โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กรุงเทพเหนือ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช. ชนะชัย เทียบตขบ โรงเรียนประชาบำรุง เขตหนองแขม กรุงธนใต้

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทบุคคลหญิง
ชนะเลิศ ด.ญ. สุธารัตน์ แก้วพวง โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กรุงเทพเหนือ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. นภัสสร แสงประสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพเหนือ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. จิณห์จุฑา สมชัย โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์ เขตหนองจอก กรุงเทพตะวันออก

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีประเภทบุคคลชาย
ชนะเลิศ ธีรวัตน์ บุญยะมัติ โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์ เขตหนองจอก กรุงเทพตะวันออก
รองชนะเลิศอันดับ 1 วาสุขขี พลพิทักษ์ โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง กรุงเทพกลาง
รองชนะเลิศอันดับ 2 มานพ นาดี โรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท กรุงเทพกลาง

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทบุคคลหญิง
ชนะเลิศ นางสาวพัชรมัย วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กรุงเทพเหนือ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. มณีรัตน์ กันพะนะ โรงเรียนสังฆประชานุสสร เขตหนองจอก กรุงเทพตะวันออก
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. นภัสสร ไกรโสภา โรงเรียนวัดกก กรุงธนใต้

รุ่นคุณครู ประเภทบุคคลชาย
ชนะเลิศ นายอภิชาติ เกิดจิ๋ว
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายเจษฎา กิขุนทด
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายสุทธิกานต์ ทัพพพันธ์

รุ่นคุณครู ประเภทบุคคลหญิง
ชนะเลิศ นางนัฐวรรณวดี เดโชพลานนท์
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวรุ่งนภา พื้นผา
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสุวิมล วรพันธ์