ผลการคัดตัว The 1st Yue-Gang-A’o University Weiqi League

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดคัดตัวไปแข่ง The 1st Yue-Gang-A’o University Weiqi League เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2561 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 2 ทีม ระหว่าง ทีม ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลการคัดตัวทีม ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ไปแข่ง The 1st Yue-Gang-A’o University Weiqi League ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2561