ผลการคัดตัว 37th World Amateur Go Championship

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ห้อง VIP Go สมาคมฯ จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียว เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน The 37th World Amateur Go Championship กาารแข่งขันหมากล้อมมือสมัครเล่นชิงแชมป์โลก ณ เมือง Wuxi มณฑล Jiangsu ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 3-10 มิถุนายน 2559

S__5734491S__5734489 S__5734495S__5734498S__5734494

มีผู้เข้าร่วมคัดตัว ทั้งหมด 9 คน ทำการแข่งขันแบบ Knock Out

S__5734497 S__5734488 S__5734499

ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า

ผู้ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยปีนี้ ได้แก่

นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 5 ดั้ง

S__5734483

ทางสมาคมฯขอแสดงความยินดีด้วย และเป็นกำลังใจขอให้ทำผลงานยอดเยี่ยม ติดอันดับหนึ่งในสิบให้ประเทศไทยให้ได้ครับ