ผลการคัดตัว 16th Hanwha Life Insurance Cup World Children Baduk Championship

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พ.ค. 2559 สมาคมฯ จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ณ สมาคมฯ ชั้น 1 เพื่อหาผู้ชนะเลิศ 1 คนเข้าแข่งขันรายการ 16th Hanwha Life Insurance Cup World Children Baduk Championship ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2559

S__6152271S__6152275

 

การแข่งขัน Hanwha Life Insurance Cup World Children Baduk Championship จัดเป็นประจำทุกปีที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยกำหนดให้ผู้แข่งขันอายุต่ำกว่า 12 ปี ทางเจ้าภาพให้สิทธิ์ประเทศไทยส่งเข้าแข่งขันได้ 1 คน

S__6152269

ผลการคัดตัว ปรากฏว่า เด็กชายพงศกานต์ ศรอารา (น้องกานต์) ระดับฝีมือ 3 ดั้ง ชนะเลิศ ได้ตัํ๋วไปเกาหลีใต้ เป็นตัวแทนประเทศไทยครั้งนี้