ผลการคัดตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมในการแข่งขันรายการ  The 38th World Youth Goe Championship

ผลการคัดตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมในการแข่งขันรายการ  The 38th World Youth Goe Championship ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในวันที่ 13 – 17 สิงหาคม 2566

ตัวแทนประเทศไทย รุ่น U 12 ได้แก่ Master CHANTANAT SUWITTAYAPHAN 1 DAN

 

ตัวแทนประเทศไทย รุ่น U 15 ได้แก่ Miss Kanyapat Meenual 1 Dan