ประวัติสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ประวัติสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เดิมเป็นชมรมหมากล้อม(โกะ) ประเทศไทยก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2536
โดยมี คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ เป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานชมรม และเป็นนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน

 

open
ประวัติโดยสังเขป :

ชมรมหมากล้อม (โกะ) ประเทศไทย เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคม 2536 โดยมีคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน ชมรมฯ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขางามดูพลี มีห้องเรียนเล็กๆ และห้องสำหรับเล่นหมากล้อมอีก 1 ห้อง สำหรับสมาชิกประมาณ 10 – 15 คน ซึ่งคุณก่อศักดิ์ได้สละทรัพย์ส่วนตัวซื้อหนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกฝนมาใช้ในชมรมฯ

เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2537 ชมรมหมากล้อมได้ย้ายจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขางามดูพลี มาที่ ชั้น 2 อาคารปัญจพัฒน์ ในถนนพัฒน์พงษ์ สีลม ซึ่งเป็นพื้นที่ของสำนักฝึกอบรมของบริษัทฯ โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเปิดคอร์สสอนหมากล้อมให้กับสมาชิกชมรมฯ การบรรยายกลยุทธ์การเล่นหมากล้อม โดยคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และมีสมาชิกเข้ามาเล่นอย่างสม่ำเสมอ

ประมาณ 1 ปี หลังจากนั้น กิจกรรมหมากล้อมได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ชมรมฯ จึงได้ย้ายมาที่ ชั้น 9 อาคารอมรธานี ถนนสาทร ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2538 และได้เปิดทำการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรมแห่งนี้ เป็นเวลานานถึง 3 ปี

หลังจากหมดสัญญากับอาคารอมรธานี ชมรมฯ ได้ย้ายที่ทำการมาที่ ชั้น 2 อาคารสีบุญเรือง 1 ซึ่งเป็นสถานที่ทำการของบริษัทฯ ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2541 ณ ที่ทำการแห่งนี้ มีพื้นที่ไม่เพียงพอกับการมาใช้บริการของสมาชิก กอปรกับทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดตั้งปัญญาภิรมย์สโมสร เพื่อเป็นที่รับรองแขกสำคัญๆ ของบริษัทฯ และเพื่อให้พนักงานได้มีสถานที่สำหรับกิจกรรมของพนักงาน ชมรมหมากล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายในของพนักงาน และให้บริการกับสมาชิกภายนอก ได้ถูกย้ายมาที่ ชั้น 2 อาคารสีลมปาร์ควิว จนถึงปัจจุบัน

ปี 2544 ชมรมหมากล้อม(โกะ)แห่งประเทศไทย จดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาหมากล้อม
ปี 2546 เปลี่ยนสถานะภาพเป็น สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
ที่ตั้งปัจจุบัน :

ชั้น 2 อาคารสีลมปาร์ควิว ซอยศาลาแดง 2 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. ( เยื้องกับด้านหลังห้างสรรพสินค้าสีลมคอมเพล็ก

เวลาเปิดทำการ :

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.00 น.- 22.00 น.
วันเสาร์ เวลา 10.00 น. – 24.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 22.00 น.

คลิกเพื่อดูแผนที่

02       05

04       01