ประชาสัมพันธ์กิจกรรม EXGO Network วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม EXGO Network วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
9:00 – 11:00 น. สอนหมากล้อมเบื้องต้นสำหรับผู้ไม่เคยเล่น
11:00 – 12:00 น. บรรยายในหัวข้อ หมากล้อมกับความคิดเครือข่ายสังคม​
โดย ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลุยธุรกิจบัณฑิตย์
สถานที่ ปัญญาภิรมย์สโมสร อาคารสีลมปาร์ควิว ชั้น 1 สีลม บางรัก

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกมล 02-071-9070