ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน The 18th World Students GO OZA Championship

รายละเอียดงานแข่งขัน
ชื่อรายการ : The 18th World Students GO OZA Championship
จัดการแข่งขันโดย : The All-Japan Students GO Association / Nikkei Inc. / PANDANET INC.
จัดการแข่งขันคัดตัวออนไลน์ ผ่านทางออนไลน์

อ่านรายละเอียดและสมัครแข่งขันได้ทางเว็บไซต์ของ igooza.nikkei.co.jp

คุณสมบัติ การแข่งขันครั้งนี้ สำหรับ นักศึกษา. อายุต่ำกว่า 30 ปี เฉพาะ ป.ตรี เท่านั้น