ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน 14th Korea Prime Minister Cup International Baduk Championship

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

หนังสือเชิญ  14th Korea Prime Minister Cup

รับสมัคร : วันนี้ – 24 พฤษภาคม 2562
แข่งขันคัดตัว : 26 พฤษภาคม 2562 ***จะทำการแข่งขัน 2 วันในกรณีที่แข่งขันมากกว่า 3 รอบ
สถานที่คัดตัว : อาคาร cp towe ชั้น 11
แข่งขันจริง : 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562
สถานที่แข่งขันจริง : ณ Yeongwol County สาธารณรัฐเกาหลี
คุณสมบัติ :
1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
2. ผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์ตาม กฎเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนสมาคมฯและตัวแทนประเทศไทย พ.ศ. 2561
3. เป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทำเนียบดั้งของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ทำการสมัคร
4. วันหมดอายุ passport ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากช่วงวันแข่งขัน
รายละเอียดค่าใช้จ่าย : Korea Baduk Federation(KBF) ทำการจองและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 70 % (economy class) โดยนักกีฬาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
ระบบการแข่งขัน : ใช้ระบบแพ้คัดออก (Knock out) โดยให้ผู้ชนะเลิศได้สิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทย
โคะมิ 6.5 คะแนน
Main Time 60 นาที ไม่มี Byo-Yomi

กำหนดการคัดตัว
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
09.00น. จับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน *** มาไม่ทัน09.00น. ตัดสิทธิ์
09.30น. – 11.30น. การแข่งขันรอบที่ 1
11.30น. – 12.30น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30น. – 14.30น. การแข่งขันรอบที่ 2
15.00น. – 17.00น. การแข่งขันรอบที่ 3
***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หากมีข้อสงสัย โทรสอบถามได้ที่ 02-071-2910 คุณพิชานนท์