ประกาศคัดตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมเยาวชนกรุงเทพ

ประกาศคัดตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมกรุงเทพฯ

เข้าแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” และ

กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ”นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”

กรุงเทพฯ จัดคัดตัวแทนนักกีฬาเยาวชนกรุงเทพเข้าแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม พ.ศ.2562 และกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2562 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” ระหว่างวันที่  22-30 ม.ค.62 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2561

 

สมัครแข่งคัดตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมกรุงเทพฯ

กติกาการสมัคร (สำคัญมาก !!!) ก่อนสมัครเข้าแข่งขัน กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อน เพื่อทำความเข้าใจ

คัดตัวแทนทั้งหมด 12 คน

-ผู้ชาย 6 คน

-ผู้หญิง 6 คน

การแข่งขันใช้ระบบ Swiss system โคมิ 6.5 แต้ม เวลาฝ่ายละ 45 นาที

คุณสมบัติ

–อายุไม่เกิน 20 ปี–

  1. สามารถเข้าฝึกซ้อมตามที่ผู้ควบคุมทีมกำหนดได้
  2. นักกีฬาที่จะสามารถคัดตัวได้ ต้องมีระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป และนักกีฬาระดับฝีมือตั้งแต่ 4 ดั้งเพขรขึ้นไป ให้สิทธิ์เป็นนักกีฬาได้เลย
    2.1. กรณีนักกีฬาชายคัดตัวติดเป็นนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ห้ามลงกีฬานักเรียนนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ได้มีการสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ขึ้นมา
    2.2 นักกีฬาหญิงประเภทดั้ง หากผู้สมัครไม่ครบ 6 คน ในแต่ละรายการ นักกีฬาหญิงที่มีฝีมือระดับ 1-4 คิว (ผ่านวัดระดับฝีมือจากชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยหรือ มีอาจารย์ระดับดั้งในสมาคมรับรอง) สามารถลงแข่งคัดตัวจากจำนวนที่ขาดได้  และนักกีฬาหญิงประเภทดั้งสามารถสมัครลงได้ทั้งสองรายการ
  3. ขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาจังหวัดกรุงเทพแล้ว สำหรับนักกีฬาที่สมัครแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
  4. สำหรับนักกีฬาที่สมัครแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ต้องเรียนสถานศึกษาในกรุงเทพฯ

–หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561– ก่อนเวลา 19.00 น.

เอกสารสำหรับสมัครเป็นตัวแทนนักกีฬา (กรณีคัดตัวติด) มีดังนี้

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 6 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน 6 ใบ

 

กำหนดการคัดตัวนักหมากล้อมเยาวชนกรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่  8 กรกฎาคม  2561

ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

09.00 – 10.30 น.                                  การแข่งขันรอบที่ 1

10.45 – 12.15 น.                                    การแข่งขันรอบที่ 2

12.15 – 13.15 น.                                    รับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.45 น.                                    การแข่งขันรอบที่ 3

15.00 – 16.30 น.                                   การแข่งขันรอบที่ 4

16.45 – 18.15 น.                                   การแข่งขันรอบที่ 5 (ถ้ามีผู้สมัครคัดตัวแทนเกิน 16 คน)