ประกาศคะแนน GAT POINT 5 รายการ

ประกาศคะแนน GAT POINT 5 รายการ ได้แก่ การแข่งขันหมากล้อม ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ , การแข่งขันหมากล้อม standard and friendship , การแข่งขันหมากล้อมรายการทุบดั้ง , IQUP ALL star 2019 , Thailand Go Championship