บันทึกเกมการแข่งขัน กมล สันติพจนา(ดำ) พบกับ วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ (ขาว) Coke Cup 2017 Final Round 1