บันทึกเกมการแข่งขัน กมล สันติพจนา(ดำ) พบกับ วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ (ขาว) Coke Cup 2017 Final Round 1


[wgo]https://www.thaigo.org/wp-content/uploads/2018/01/game1-2.sgf[/wgo]