สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมรายการทุบดั้ง” ครั้งที่ 1 / 2562

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดการแข่งขันหมากล้อมรายการ “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 1 / 2562

การแข่งขันหมากล้อมรายการ “ทุบดั้ง” จัดการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม  ที่ผ่านมา มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้นร่วม 50 คน และเป็นการแข่งขัน 1-3 ดั้ง โดยผู้ชนะ 20% ของแต่ละรุ่น แล้วจะได้ฉายา “ดั้งเพชร” ไปครอง

 

นอกจากนั้นยังมีเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะดังนี้

ระดับ ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3
3ดั้ง 5,000 4,000 3,000
2ดั้ง 4,000 3,000 2,000
1ดั้ง 3,000 2,000 1,000

ผู้ได้รับรางวัล

ระดับฝีมือ 3 ดั้ง

  1. ชนะเลิศ ได้แก่ นายศิริชัย  เอมใจ
  2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายวินิจฉัย  สีหบรรพต
  3. รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายวรเศรษฐ์  กมลกิจจาลักษณ์

ระดับฝีมือ 2 ดั้ง

  1. ชนะเลิศ ได้แก่ นายพีธศักดิ์  สุทธิอรรถศิลป์
  2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายธนวัต  เตชะถาวร
  3. รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายธนกร  วราสินธุ์

ระดับฝีมือ 1 ดั้ง

  1. ชนะเลิศ ได้แก่ นายชาญสิทธิ์  อภินันท์วงศ์
  2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายรัชพงศ์  เฉลิมกิจวณิชย์
  3. รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายปฏิภาณ  ด่านดี

ผู้ได้รับรางวัลดั้งเพชร