ทุบดั้ง” ครั้งที่ 1 / 2561

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดการแข่งขันหมากล้อมรายการ “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 1 / 2561 ซึ่งได้จัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ในการแข่งขันรายการนี้มีผู้เข้าแข่งขันระดับ 1 ดั้ง ทั้งสิ้นร่วม 14 คน อันดับ 1-3 จะได้ฉายา “ดั้งเพชร” ไปครอง

 

 

ผู้ได้รับรางวัลระดับฝีมือ 1 ดั้งเพชร

ชนะเลิศ ได้แก่ นฤชิต สิงห์ปี
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เมธาสิทธิ์ บัณฑิตวราพงศ์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ภคิณ จงฤกษ์งาม