ทำเนียบดั้งไทย

ดั้งเพชรจะมีเครื่องหมาย * อยู่ด้านหลังคำว่า “DAN”