ตรวจสอบรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์ลงแข่งขันในหมากล้อมมัธยมลีก ปี 2561

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมมัธยมลีก (M-League 2018) ซึ่งได้ทีมที่ลงแข่งขันเรียบร้อยแล้วในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 จะทำการแข่งขันในรอบที่ 1 ณ โรงเรียนอัญสัมชัญ ซึ่งรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์ลงแข่งขันมีดั้งนี้

รายชื่อทีมที่มีสิทธิ์ลงแข่งใน DIVISION 1 คลิก

รายชื่อทีมที่มีสิทธิ์ลงแข่งใน DIVISION 2 คลิก